• .
  • .
  • .

Hvad er ergoterapi?

Ergoterapi har fokus på det enkelte menneskes forudsætninger for at udføre forskellige dagligdags aktiviteter i en given kontekst. Det kan handle om hjælpemidler og om at finde frem til metoder, der gør det overskueligt for det enkelte menneske at få struktur på hverdagen og mestre de daglige aktiviteter mest muligt selv.

Hvad kan ergoterapi rettes imod?

Ergoterapi kan rettes mod mange områder og være forskelligt alt afhængigt af, om du har behov for træning eller konsultation. Hvis du har brug for hjælp til analyse, vurdering og implementering af hjælpemidler, er ErgoAnalyse det rigtige sted. ErgoAnalyse retter sig primært mod Bo- og Dagtilbud, samt kommuner i forhold til § 85 m.m.